Tulosta yrityksille ja parempaa vuorovaikutusta

Tuloksen teko on yritystoiminnan tavoite. Henkilöstön merkitys tuloksen tekijänä on kiistaton. Henkilöstöön kannattaa investoida.

Jos haluat lisätä tehokkuutta, vauhdittaa kasvua tai parantaa kannattavuutta, se kannattaa tehdä yhdessä henkilöstön kanssa. Autan siinä!

HR-Manager palvelusta

HENKILÖSTÖJOHTAMISEN VALMIUDET HALLINTAAN

Webinaarit on tarkoitettu pienyritysten yrittäjille sekä muille avainhenkilöille, jotka haluavat valmiuksia johtamis-, esimiestyöhön ja muutosjohtamiseen sekä perustiedot työsuhdelainsäädännöstä.

Sisältö

 • Itsensä johtaminen ja stressin hallinta 
 • Yrityskulttuuri - johtamiskulttuuri
 • Hyvä esimiestyöskentely
 • Johtaminen ja esimiestyö muutostilanteissa
 • Työehtosopimusjärjestelmä ja työsopimuslaki
 • Yhteistyötoimintalaki, vuosiloma- ja työaikalain pääkohdat
 • Työsuojeluvastuu ja yksityisyyden suoja työelämässä

Toteutetusta koulutuksesta ladattava esite

 

      

Lataa Työntekijälähtöisen kulttuurin luotsaajan opas

Lue Työelämä2020 Suomalaisen johtajuuden tila ja tulevaisuus


Tarvitsetko henkilöstöasioiden yritysneuvontaa, coachingia tai -koulutusta/valmennusta osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi ?

HR-Consulting Oy tarjoaa yrityksille, organisaatioille sekä työterveyslaitoksille ratkaisuja  osaamisen- ja työhyvinvoinnin kehittämiseen toimialasta ja yrityksen koosta tai sijainnista riippumatta. 

Palveluinamme ovat henkilöstöasioiden neuvonta, konsultointi ja coaching sekä erilaiset lyhytkestoiset  koulutukset ja valmennuskokonaisuudet. Suosittuna on ollut myös Peronal trainer-palvelu eli henkilökohtainen valmennus, josta saatu mielekkyyttä ja tavoitteellisuutta sekä tuloksellisuutta omaan tekemiseen.

Räätälöimme valmennukset tarpeisiisi henkilökohtaisena palveluna seuraavista kokonaisuuksista:

 • Osaamisen kehittämisen ABC
 • Esimiehen ABC
 • Työhyvinvoinnin ABC
 • Myynnin ja asiakaspalvelun ABC
 • Työyhteisösovittelun ABC

 

Hyödynnä veroetu

Yritys saa -50% verovähennyksen henkilökunnalle järjestämistään osaamisen kehittämistoimista, jotka perustuvat henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.  Lue lisää

TARJOUKSENI: Laadin yrityksellesi ilmaisen koulutussuunnitelman, kun tilaat henkilöstöllesi valmennuksia tai koulutuksia.

Miten hyvä työelämän laatu liittyy työyhteisön mensestykseen ja hyvään taloudelliseen tulokseen?          


Insights Discovery logo.jpg

Henkilöstön kehittämisen valmennukset ovat yksinkertaisia sekä oivalluttavia.

Ohjelmat tarjoavat välittömän vaikutuksen ja mahdollistavat positiivisen, pitkäkestoisen muutoksen henkilössä itsessään sekä työtiimissä.


Discovery oppimisjärjestelmän perusajatus:

  Insights legot.png

 
 
 
 

 
 


1. Ymmärrä itseäsi ->
2. Ymmärrä muita ->
3. Mukaudu ja kommunikoi ->
4. Ryhdy toimeen

Lue lisää ... oppimisjärjestelmästä

 

 

 
 

Räätälöidyt oppimisratkaisut: Viisi osaamisaluetta:

 1. Parantunut itseymmärrys ja kommunikaatio  –  Henkilökohtainen tehokkuus

 2. Parantunut toimintojen välinen yhteistyö & auttaa tiimejä tehostamaan yhteistoimintaa – Tiimin / Johtoryhmän / Projekti ryhmän tehokkuus

 3. Ymmärrä yrityksesi persoona & luo innoittavampi kulttuuri – Organisaation tehokkuus 

 4. Auttaa myyntihenkilöitä olemaan tehokkaampia kaikilla myynnin portailla  –  Myynnin tehokkuus

 5. Auttaa johtajia tulemaan tehokkaammiksi itsensä, tiimiensä sekä organisaation  johtamisessa  – Johtamisen tehokkuus

 

 
 
 

Mitä Insightsin avulla on saavutettu

 1. Itsensä ja muiden ymmärtäminen...lue lisää
 2. Omien vahvuuksien ja kehittämiskohtien tuntemus on parantunut...lue lisää
 3. Esimiesten ja alaisten välinen vuorovaikutus on kehittynyt ja siten toiminta tehostunut... lue lisää
 4. Sidosryhmät / Tiimit ovat löytäneet yhteisen kielen kommunikaatiolleen...lue lisää
 5. Myyntiprosessin osaset sekä omat kyvyt ovat hahmottuneet –kompastuskivetkin voidaan ohittaa, kun ne ensin havaitsee!... lue lisää
 6. Kannattavuus ja tehokkuus laskusuhdanteen aikana...lue lisää
 

Käyttäjiä suomessa

 

Insights workshop.png

Insights –workshop LAATUTAKUU...

jos palaute on ryhmän jäseniltä alle keskiarvon (6 kysymystä, skaala 1-6), niin tällöin HR-Consulting ei veloita tilaisuudesta lainkaan. Palaute kysytään heti ensimmäisen workshopin jälkeen.

 

 

 

 

 


Saamani asiakaspalautteet Insights valmennuksista:

 • "Koulutus on mielenkiintoinen ja antaa eväitä vuorovaikutukseen työyhteisössä. Tuunnistan vahvuuteni ja kehittämiskohteen. Lisätyökalu työkalupakkiin".
 • "Hyvä onnistunut päivä, profiiliin tutustuminen vie aikaa enemmän".
 • "Todella hyvä ja hieno päivä & tietopaketti" !
 • "Hämmästyttävän tarkka luonnekuvaus" :)

 

 INSIGHTS DISCOVERY
Tunne itsesi, organisaatiosi ja alaisesi sekä asiakkaasi
AVAIMET MENESTYKSEEN!

TYÖYHTEISÖ

ESIMIES

TYÖNTEKIJÄ