Insights Discovery logo.jpg

KOULUTUS / VALMENNUS / COACHING

Kehity johtajana, esimiehenä ja työyhteisönjäsenenä

Räätälöin tarpeisiisi palvelun, joka kehittää suunnitelmallisesti henkilöstösi osaamista ja toimintaa halutun tavoitteen saavuttamisessa esim. ihmisten johtamisessa, tiimin tehokkuudessa ja myynnin kehittämisessä tai muutosten läpiviennissä.

Lupaukseni        työnilolla ja osaamisella tulosta


 

 

 SUORAHAKU / HEADHUNTIG

Palkkaa paras ammattilainen

Autan valitsemaan ja perehdyttämään parhaan, työyhteisöön sopivimman työntekijän. Testaan, arvioin ja tunnistan tulevaisuuden osaajasi.

LUPAUKSENI             OSAAMINEN JA OIKEA TYYPPI RATKAISEE


 

 

SHL logo.jpg

Työsoveltuvuusarviot ja kykytestit    

Varmista oikea henkilö oikeaan tehtävään                                      

Tarjoan työkalut tunnistaa tulevaisuuden kyvyt ja osaajat sekä sitouttaa ja kehittää olemassa olevaa henkilöstöäsi.

Lupaukseni       kaikki osaaminen tuloksen tekoon


 

 

OUTPLACEMENT - UUDELLEENSIJOITTOMISVALMENNUS                                       

Huomioi organisaation, esimiehet sekä työssä jatkavat ja poislähtevät työntekijät

Valmennusten tavoitteena on hyvä eettinen toiminta ja ratkaisut niin yrityksen, yksilön kuin esimiehenkin näkökulmasta, jotta usko ja luottamus tulevaan sekä sitoutuminen jatkotoimenpiteisiin toteutuvat.

LUPAUKSENI             MUUTOS ON MYÖS MAHDOLLISUUS


 

 

Työyhteisösovittelu                                                                                                    

Ennaltaehkäise ja ratkaise konfliktit

"Ei ole olemassa ongelmaa, josta puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa".

Tehdään yritykseesi oppiva organisaatio. Työyhteisösovittelumallilla varmistetaan, että henkilöstösi osaa ennaltaehkäistä ja ratkaista tulevat ongelmatilanteet. Sovittelussa ei etsitä totuutta, syyllistä eikä sitä, kuka oli oikeassa, vaan sopua!

Lupaukseni       avoimuuden kautta ratkaisuihin

 

 

 

Vuorovaikutusanalyysi.jpg

TYÖHYVINVOINTI                                                                                                                                   

Työhyvinvointi tehdään yhdessä

Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava työympäristön turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Työntekijällä on kuitenkin suuri vastuu oman työkykynsä ja ammatillisen osaamisesta ylläpitämisestä. Itse kukin meistä voi vaikuttaa myös työpaikan myönteiseen ilmapiiriin.

Lupaukseni       erilaisuus on rikkaus joka näkyy työhyvinvointina, mikä saa aikaan tuottavuutta, kannattavuutta ja tehokkuutta

 

Palveluni yrityksille ja organisaatioille Työkykykoordinaattorina autan varmistamaan, että työkyvyn alenema ei vie ketään työelämän ulkopuolelle.

Olen perehtynyt työkyvyn säilymistä edistävään keinovalikoimaan ja keinojen yhdistelmiin, olipa kyse tuki- ja liikuntaelinvaivoista, mielenterveysongelmista tai muusta työkykyä uhkaavasta syystä.

Henkilöstölle apua joka vahvistaa ja pitää yllä työntekijän motivaatiota ja omatoimisuutta. Jos nykyisessä työssään henkilö ei enää pysty pärjäämään terveysongelmien takia, tarvitaan uusi suunta.

Mahdollisuuksia on monia... Tee työkykyviisari  TYÖYHTEISÖ

ESIMIES

TYÖNTEKIJÄ